Bất cứ ai khi đã là con người thì đều có những sai lầm cũng như lầm lỗi, vì vậy mà chúng ta cần nên tha thứ cho những điều sai trái của người khác khi mà họ {vô tình} gây nên những lỗi lầm với mình.
Còn với người yêu ,nếu như vì bất cứ một sơ suất nào đó mà người yêu của bạn lại làm bạn phiền lòng thì bạn nên sẵn sàng tha thứ cho họ, vì người yêu của bạn không chủ tâm làm bạn phiền lòng.
Đừng bao giờ bạn hẹp hòi bắt lỗi khi mà ngừoi yêu của bạn vô tình mắc phải những lỗi lầm, bạn nên nhớ là chính bản thân bạn cũng có nhiều sơ suất và lỗi lầm khiến cho người yêu của bạn nhiều khi phải bực mình, phải buồn lòng nhưng vì sự tế nhị và lịch sự cùng với lòng rộng lượng nên họ đã tha thứ cho bạn, cho nên đến phiên bạn thì bạn cũng cần tha thứ và bỏ qua cho người yêu của bạn.
The Soda Pop